من جدا نگران حسن هستم!

همش میگم یه وقت اون وسط از خنده غش نکنه، صندلیش از پشت سر بخوره زمین، نعلینش بره هوا، آبرومون بره جلو اون یارو مو زرده!


خودتو جمع کن حسن! ما آبرو داریم!جدی اگه چیزی انقد خنده داره، بگن همه ملت باهم بخندیم!

کلیک مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دکترسیداحسان عسکری لبیک یا علی النقی ✔ دانلود کتاب علی محسنی ورزش بانوان